تاريخ : چهارشنبه 6 دی 1391 | 20:54 | نویسنده : امیرحسین مومنی

عاشورا ، تولد دوباره حیات آدمیت و حماسه جاودان عشق و تجلی زیبای توحید است.

در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند

هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین ثبت نامش را فقط عباس می کندارسال لینک